NEWS & PROMOTIONS

Fixed/Non-Withdrawable CapCon Balance

In compliance with BSP Circular No. 789, all SLAIs are required to hold 10% of your highest Capital Contribution balance as a fixed/ non-withdrawable amount. While your Capcon will still continue to earn dividends, this held-out amount may only be withdrawn upon termination of membership and closure of the Capcon account.

(Alinsunod sa BSP Circular No. 789, lahat ng SLAI ay inatasang mag-iwan ng 10% ng pinakamataas na balanse sa Capital Contribution account ng mga miyembro. Ang halagang nakahold ay magkakaroon pa rin ng dibidendo ngunit ito ay maaari lamang withdrawhin kung ang miyembro ay magpapatigil na ng kanyang membership at magsasara ng kanilang Capcon account.)

For inquiries, you may contact our customer service at 09989622081, 09255457493 and 09178567443 or send an email to customercare@psslai.com or send a direct message to @psslai on Facebook.