NEWS & PROMOTIONS

Mas CASH-saya sa PSSLAI Winners

Congratulations sa lahat ng ating mga Ka Miyembro! Mas CASHsaya talaga sa PSSLAI!
Salamat sa inyong walang sawang suporta at makakaasa kayong patuloy ninyo kaming magiging Kaagapay sa Pag Angat sa Buhay.
Cash prizes will be credited sa inyong mga Cash Advance Storage Accounts (CASA, yellow passbook). For other inquires, you may contact our Member Care Hotlines at 09989622081, 09255457493, and 09178567443.