NEWS & PROMOTIONS

FAQ: Overpayment

PSSLAI is providing meaningful assistance to valued customers to help ease financial worries during these difficult times. In order to maximize the assistance available to you, specifically the grace period for loan payments, please be guided by the following:

 

OVERPAYMENT MULA SA SALARY DEDUCTED LOANS

 

1.     Ano ang overpayment mula sa thru salary deducted loans?

                  Ang overpayment ay halaga na katumbas ng isa o dalawang buwang monthly loan amortization na naging resulta ng pagkakaiba sa cut-off date ng inyong Finance Service at date of renewal ng inyong loan o kaya distribution ng payment sa ledger ng borrower.

                Halimbawa:

                Nagrenew si Juan ng kanyang Salary Loan noong February 7, 2020. Ang cut off ng PNP Finance Service ay tuwing 26th ng buwan. Ang unang amortization nya para sa renewed loan ay magsisimula ng March 2020 at dapat ay huminto na ang koleksyon para sa original loan. Ngunit kung wala pa sa ledger ang January collection sa kadahilanang hindi pa ito “distributed”, magiging dalawa ang “overpayment”. 

 

2.     Sino ang nagkakaroon ng overpayment?

                 Lahat ng borrowers na nakapag renew ng salary deducted na loan

 

3.     Bakit wala akong overpayment?

                 Maraming posibleng rason. Ang ilan dito ay maaaring sa kadahilanang ang borrower ay may underpayment, walang collection mula sa inyong Finance Service o dahil inapply sa overpayment loan na in-avail.

 

4.     Tuwing kelan ito nakukuha?

                  Nakukuha ang overpayment sa ikatlong linggo mula sa pagkatanggap ng collection na karaniwang natatanggap sa huling araw ng buwan ng pagkakaawas. Dahil sa (1) volume, (2) may prosesong sinusunod tulad ng paglagay sa indibidwal na ledgers at pagkatapos ay mahigpit na pagsusuri, nangngailangan ng tatlong linggo bago mailagay sa indibidwal na account.

OVERPAYMENT OR SUKLI MULA SA NL LOAN

 

1.     Ano ang overpayment o sukli mula sa NL

                Ang “sukli” ay ang laman ng inyong card pagkatapos ibawas ang inyong loan amortization at penalties kung meron.

 

2.    Tuwing kelan nakukuha ang sukli mula sa NL?

                Nakukuha ito matapos ng 7 araw mula sa araw ng paglagay ng sweldo sa card.

 

3.    Bakit 7 working days ang processing?

                Nangangailangan ng 7 araw upang matapos ang masalimuot na proseso mula pag awas sa card, pagkuha ng report, pagbalanse hanggang sa paglagay sa PSSLAI CASA account ninyo. 

 

4.    Paano ang CIP/CDP at iba pang pumapasok sa ATM?

                Kasabay ito sa pagprocess ng sweldo tuwing 15th at 30th. Kung pumasok ng January 3 ang inyong CIP. Ito ay maproprocess ng ika 15th ng buwan plus 7 working days.