NEWS & PROMOTIONS

Advances to Members Authorization (AMA) Form

In compliance to BSP Circular 789, NSSLAs are only allowed to distribute dividends to members once in a fiscal year. We would like to advise PSSLAI members who wish to receive their cash advance this July 2020 to submit their Advances to Members Authorization (AMA) Form on or before June 30, 2020. Furthermore, those who have previously submitted said form need not resubmit as the Association will honor the previously received AMA Form.

Please take note that AMA forms received after June 30, 2020 will apply to July 2021 advances onwards.

AMA forms are available in all PSSLAI offices and can be downloaded here. You may submit the form to any PSSLAI office near you, Mondays to Fridays (9:00am-3pm).

____________

Alinsunod sa Circular 789 ng Bangko Sentral ng Pilipinas, maaari lamang magbigay ng dibidendo ng isang beses sa isang taon ang isang NSSLA. Kung inyong ninanais na makuha ang inyong cash advance, magpasa lamang ng Advances to Members Authorization (AMA) Form sa pinakamalapit na opisina ng PSSLAI. Aming pinapaalam na ang huling araw ng pagsumite ng inyong AMA Form ay June 30,2020 upang makatanggap ng cash advance ngayong July 2020.  Para sa mga nakapagpasa na ng AMA Forms, hindi na kailangang magpasa ulit.

AMA forms na naisumite pagkatapos ng June 30, 2020 ay mai-aapply para sa July 2021 na advances.

Ang AMA Form ay maaring makuha sa anumang opisina ng PSSLAI at maari ring ma-download sa official website ng PSSLAI na www.psslai.com.  Ipasa ang AMA forms sa pinakamalapit na opisina ng PSSLAI, Lunes hanggang Biyernes mula 9:00am hanggang 3:00pm.