Ano ang Overpayment?

Ano ang Overpayment?

Ito ay ang halagang makukuha ninyo tuwing kayo ay nagrereloan.
Katumbas ito ng isa (1) hanggang dalawang (2) buwang hulog sa inyong utang.

Alamin Overpayment 1

Principal – Aktwal na halaga na hiniram ng isang Borrower. Hindi kasama dito ang mga standard deductions tulad ng insurance at iba pa.
Outstanding Balance – Bahagi ng utang na hindi pa nababayaran.
Net Proceeds – Neto ng halagang hiniram sa pag renew ng loan. Naibawas na dito ang balanse ng loan at iba pang standard deductions sa Principal.
Overpayment – Nangyayari ito tuwing ikaw ay nag rereloan, dahil nauunang ginagawa ng PNP ang inyong sweldo kaya ito ay nagiging overpayment.
Halagang Makukuha – Halaga na matatanggap ng Borrower matapos ibawas ang Outstanding Balance at iba pang standard deductions.

Ang Overpayment ay binabalik ni PSSLAI sa inyong account pagkatapos ng isa (1) o dalawang (2) buwan.

Leave a Reply