Advances to Members Authorization Form (AMA)

Advances to Members Authorization Form (AMA)

Download AMA form here

In compliance to BSP Circular 789, PSSLAI is only allowed to distribute dividend to members once in a fiscal year. From June 1, 2019 until June 30, 2019, members who would like to request for advances this July 2019, must sign the Advances to Members Authorization (AMA) Form.  AMA forms submitted after June 30,2019 will be applicable to JULY 2020 advances onwards. Members are required to sign the AMA form only once and will be applicable for future request until revoked. AMA forms are available in all PSSLAI offices.

Bilang pagsunod sa Circular 789 ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang PSSLAI ay maaari lamang magbigay ng dibidendo isang beses sa isang taon. Mula Hunyo 1, 2019 hanggang Hunyo 30, 2019, lagdaan at isumite ang Advances to Members Authorization (AMA) Form upang mai-request ang inyong advances sa paparating na Hulyo 2019. Ang mga AMA forms na maisusumite pagkatapos ng Hunyo 30, 2019 ay magagamit para sa JULY 2020 na advances. Isang beses lamang kailangan pumirma ng AMA form at ito ay available sa lahat ng PSSLAI offices.

You may submit the AMA form in any PSSLAI office near you Mondays to Fridays (8am-5pm) or
send your accomplished downloaded forms to cherryan.velasco@psslai.com Mondays to Sundays until June 30, 2019.

**Forms with electronic signatures will not be honored.

For inquiries, you may contact our customer service at 09989622081, 09255457493 and 09178567443 or send an email to customercare@psslai.com or send a direct message to @psslai on Facebook.

Leave a Reply